El concepte «ració» es defineix com la quantitat d’aliment que es recomana consumir. El número de racions varia en funció de cada grup d’aliments tal i com indica la piràmide. Les mides de les racions no seran sempre les mateixes i dependrà de molts factors, per exemple l’edat.

La mida de les racions dels aliments és igual en totes les edats?

Les mides de les racions no seran iguals per a cada edat, ja que les nostres necessitats també van canviant a mesura que passen els anys. Per ajudar-nos a conèixer la quantitat d’aliments que ens hem de posar al plat, s’ha establert una relació entre les diferents parts de les mans i la mida que han de tenir els aliments que mengem. Al créixer l’infant, també ho farà la seva mà i la quantitats d’aliment a menjar.

Sabies que… La mida del tall de carn per l’infant serà diferent del de l’adult.

Existeix un valor numèric orientatiu de la mida de les racions per edats?

Podem aplicar la següent regla: si considerem la ració de l’adult amb valor 1, la mida de la ració per a un nen entre 3 i 8 anys es pot calcular com 0,6 parts de la ració de l’adult; de 7 a 9 anys com 0,8 parts; de 10 a 13 anys seria igual que la ració de l’adult; i els adolescents de 14 a 18 anys els hi correspon 1,3 parts.

Les taules són una altra eina que ens permet conèixer quines són les mides orientatives de les racions. En les taules següents figuren les quantitats que li correspon cada ració per a cada franja d’edat.

Sabies que… Els infants de menys de dos anys són capaços d’autoregular la seva ingesta en funció de les seves necessitats generalment molt millor que l’adult.

Perquè s’han d’individualitzar les quantitats?

A l’hora de parlar de recomanacions de la ingesta s’han de tenir en compte les característiques individuals de cada persona, com ara el sexe, l’edat, el grau de maduració, el ritme de creixement, si es té una malaltia i l’activitat física que realitza, ja que totes elles poden fer variar els requeriments. Per tot això, totes les recomanacions que es proporcionen en les taules i les guies són sempre orientatives.

Sabies que… L’embaràs i la lactància són dos estats fisiològics que requeriran una major demanda d’energia i nutrients.

Quina ha de ser l’energia diària què hem d’obtenir dels aliments per a cada edat?

L’energia que el nostre cos necessita per funcionar correctament, ve donada pels nutrients (micro i macronutrients) que formen part dels diferents aliments que composen la nostra l’alimentació. Les diferents característiques de les etapes de creixement, fan que els requeriments siguin també diferents en cada edat.

Es distingeixen quatre tipus diferents d’aliments: energètics, estructurals, reguladors i mixtos. Els aliments energètics són aquells que aporten l’energia (greixos i hidrats de carboni), els aliments estructurals intervenen en el creixement i la reparació dels teixits danyats (proteïnes), els aliments reguladors ajuden al bon funcionament del cos (vitamines i minerals) i, per últim, hi ha els aliments mixtos que són aquells aliments que realitzen vàries de les funcions dels grups alhora.

Per tal que la ingesta dels aliments sigui equilibrada, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), recomana que el 45-60% del total d’energia diària provingui dels hidrats de carboni, un 20-35% dels greixos, i un 10-15% de les proteïnes.

Sabies que… Uns aliments moltes vegades oblidats són els fruits secs i les llegums, aliments mixtos que enriqueixen nutricionalment els plats aportant nutrients dels tres tipus de funcions.

Juguem amb les mans abans de dinar!

Les nostres mans serveixen per tocar, agafar, notar, acariciar,… però també per saber quant hem de menjar.

Necessiteu un full blanc i les vostres mans. Abans de res, compareu les mans de tota la família. Aquell que la tingui més gran, ha de posar la mà plana al full i amb un retolador resseguir el contorn de la seva mà.

A continuació, per ordre de mida (de gran a petit), aneu dibuixant les mans al mateix full de manera superposada (una dins de l’altra). Ara ja sabeu qui té la mà més gran i la mà més petita.

Ha arribat el moment de servir el dinar o el sopar. Serviu els plats de cada component i, abans de començar, ordeneu els plats segons la quantitat de menjar que conté cada plat.

Coincideix el plat més gran amb la persona que té la mà més gran?
L’ordre dels plats és el mateix que el de les mans?

Si no coincideix l’ordre, intenteu pensar quin és el motiu.